Jdi na obsah Jdi na menu
 


Více o REACH a CLP

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) http://echa.europa.eu

Na webových stránkách ECHA najdete mimo jiné:

 Další přístupy k informacím k REACH:

  • Svaz chemického průmyslu ČR www.schp.cz
  • CEFIC (The European Chemical Industry Council ) www.cefic.org                         

 
Harmonogram hlavních kroků k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH

Datum-termín plnění Lhůta** od platnosti nařízení
REACH
Povinnost
1.6.2007 0 nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost
1.6.2008 až 1.12.2008 1,5 předregistrace
Do 1.12.2010 3,5

registrace zavedených látek a meziproduktů*

≥1 t/rok  CMR kat.1,2
≥100 t/rok nebezpečných pro vodní organizmy R50/53
≥1000 t/rok ostatních

Do 1.6.2013 6 registrace zavedených látek a meziproduktů*
≥100 t/rok  
Do 1.6.2018 11 registrace zavedených látek a meziproduktů*
≥1 t/rok

* pokud je výrobce/dovozce předregistroval
** míní se tím nejzazší doba, žádost o registraci lze zaslat i dříve