Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Spolek je samosprávný, dobrovolný a nevýdělečný svazek právnických a fyzických osob, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká výroby a distribuce aerosolových a jiných sprejových výrobků.

Poslání a cíle spolku

  • sdružovat právnické a fyzické osoby z oboru výroby a distribuce aerosolových a jiných sprejových výrobků a ochraňovat jejich práva a profesní zájmy
  • spolupracovat s obdobnými evropskými seskupeními v rámci Evropské aerosolové federace (FEA) a dalšími odbornými asociacemi
  • zajišťovat tok informací, kterými disponuje FEA, pro všechny členy spolku
  • spolupracovat s orgány státní správy při transformaci evropské aerosolové legislativy do národních směrnic, předpisů a norem
  • zajišťovat osvětovou činnost nezbytnou pro účelné a bezpečné užití aerosolových a jiných sprejových výrobků
  • v rámci a za účelem dosažení výše uvedených cílů publikovat a šířit informace mezi svými členy i veřejností

Celé stanovy jsou ke stažení ZDE.