Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

První československé pokusy s výrobou aerosolových přípravků se odehrály v závěru padesátých let dvacátého století. Pravidelná každodenní výroba byla zahájena v počátku let šedesátých a podílely se na ní zejména podniky Astrid Praha, Kozmetika Bratislava a Spolchemie Velvěty.

V roce 1965 byla v rámci Československé Vědeckotechnické Společnosti, ČSVTS, založena Odborná Skupina Aerosoly, která v závěru šedesátých let přešla pod patronaci Společnosti Průmyslové Chemie, SPCH, kde existovala až do roku 1995. Již v prvních letech existence OS Aerosoly byla založena tradice každoročních aerosolových seminářů, včetně účasti zahraničních firem, stejně jako tradiční spolupráce se státními institucemi při tvorbě národní aerosolové legislativy.
V roce 1994 proběhla v Kodani první jednání mezi evropskou federací národních aerosolových asociací FEA se sídlem v Bruselu a zástupci českého, maďarského a polského aerosolového průmyslu. Při tomto jednání bylo konstatováno, že SPCH je příliš široce zaměřená společnost, a proto těžko slučitelná s FEA. V roce 1995 bylo proto založeno České Aerosolové Sdružení, ČAS, s cílem zapojit se do evropských aktivit a stát se členem FEA. V období 1995 až 1999 byli členy ČAS i jediní dva slovenští výrobci aerosolů, vzhledem k nemožnosti založení vlastní asociace.
Na zasedání FEA v Barceloně, v roce 1996, se ČAS stalo přidruženým členem FEA, s limitovanými pravomocemi. V roce 2002, na zasedání FEA ve Stockholmu získalo České Aerosolové Sdružení řádné členství v FEA, spojené s volebním právem a ostatními právy a povinnostmi řádného člena FEA.
Od 1.1.2014 se ČAS považuje za spolek a od 18.10.2016 používá název Český aerosolový spolek.